...

ინვესტიცია განათლებაში

კვალიფიციური ტრენინგები

ბიზნეს კონსალტინგი

თქვენი ბიზნესის წარმატებისთვის

ვებ დეველოპმენტი

ვებ გვერდების დამზადება

სხვადასხვა ტიპის ბიზნესისთვის

თქვენი ბრენდის და პროდუქტის პოპულარიზაციისთვის

აუთსორსი

ჩვენი სერვისები

მიიღე მაქსიმალური შედეგი, მინიმალური დანახარჯით


ორგანიზაციული განვითარება

სერვისები

ორგანიზაციული განვითარება (OD) მოიცავს სისტემატურ მიდგომას ორგანიზაციის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, დაგეგმილი სტრატეგიების მეშვეობით. …

გაიგე მეტიორგანიზაციული განვითარება

კლიენტებთან მომსახურების სტანდარტების შემუშავება

სერვისები

ორგანიზაცია, რომელიც ეწევა კომერციულ საქმიანობას და ჰყავს პერსონალი, რომლებსაც უშუალო კავშირი აქვთ …

გაიგე მეტიკლიენტებთან მომსახურების სტანდარტების შემუშავება

კომპანიის ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

სერვისები

ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურის მიზანია შექმნას სისტემა, რომელიც გაზრდის კომპანიის ეფექტურობას და პროდუქტიულობას. …

გაიგე მეტიკომპანიის ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

მენეჯმენტი

ორგანიზაციული განვითარება

ნებისმიერ ორგანიზაციაში, ნებისმიერი კადრისთვის, მნიშვნელოვანი და მამოტივირებელი კომპონენტია, თუ კომპანია მას შესთავაზებს კარიერული წინსვლისთვის გამჭვირვალე სქემას. ასევე, მუშაობის პროცესში მიუკერძოებლად შეაფასებს მის პირად კომპეტენციებს და მიღწევებს, წაახალისებს მათ და მისცემს მეტ მოტივაციას, საქმის სრულყოფილად შესასრულებლად. რაც კომპანიას აძლევს საშუალებას, ეფექტურად მიაღწიოს დასახულ მიზნებს. რას გთავაზობთ ჩვენ:

  • ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება;
  • კომპენსაციის სისტემის შემუშავება;
  • სამუშაო პროცედურების და ფორმების შემუშავება;
  • შეფასების სისტემის დანერგვა.

პერსონალის განვითარება

პრაქტიკული ტრენინგები

კორპორატიული დაკვეთით


ბიზნეს ინგლისურის კურსი

ტრენინგები

Business English Course Customized to listeners of all ages interested in business, …

გაიგე მეტიბიზნეს ინგლისურის კურსი

HR მენეჯმენტი

ტრენინგები

ადამიანური რესურსების მართვა ტრენინგი მიზნად ისახავს, მონაწილეებს მისცეს სრულყოფილი ცოდნა იმის თაობაზე, …

გაიგე მეტიHR მენეჯმენტი

ტრენინგი ტრენერებისთვის

ტრენინგები

მოკლე ან გრძელვადიან, სხვადასხვა კატეგორიის და შინაარსის ტრენინგებზე მოთხოვნა ყოველდღიურად იზრდება.  მომსახურების …

გაიგე მეტიტრენინგი ტრენერებისთვის

ეფექტური გუნდი

ტრენინგები

გაიგე მეტიეფექტური გუნდი

თანამშრომელთა მართვა

ტრენინგები

გაიგე მეტითანამშრომელთა მართვა

ლიდერობა

ტრენინგები

ლიდერობის სიტუაციური თეორია მოიაზრებს რომ არ არსებობს ლიდერობის რომელიმე საუკეთესო სტილი. პირიქით მთლიანად …

გაიგე მეტილიდერობა

გაყიდვების მენეჯმენტი

ტრენინგები

საცალო და კორპორატიული გაყიდვები (B2C & B2B) დღეს ბიზნესის თითქმის ყველა მიმართულებით …

გაიგე მეტიგაყიდვების მენეჯმენტი

მომსახურების სტანდარტები გაყიდვებში

ტრენინგები

რატომ არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომხმარებელთან ურთერთობა? თუ ირგვლივ მიმოვიხედავთ, დავინახავთ რომ …

გაიგე მეტიმომსახურების სტანდარტები გაყიდვებში

ტრენინგები

პერსონალის განვითარება

ნებისმიერი კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია პროფესიონალი კადრების ყოლა. ამისთვის, მარტივი გზა არის სხვა კომპანიიდან გამოცდილი კადრის გადმობირება და მაღალი ხელფასის გადახდა. თუმცა, არსებობს მეორე გზაც – კომპანიამ შექმნას კარიერული განვითარების გეგმა, ჩადოს ინვესტიცია თანამშრომელთა განათლებაში და დააწინაუროს ისინი შესაბამის პოზიციებზე, რაც გავლენას მოახდენს მათ მოტივაციაზე. ამ კუთხით ჩვენ გთავაზობთ:

  • შიდა კადრის შერჩევა / დაწინაურება ტრენარად;
  • შიდა კადრისთვის ტრენერების ტრენინგის ჩატარება;
  • ტრენინგისთვის საჭირო პროცედურების შემუშავება;
  • ატესტაციის სისტემის შემუშავება;

ვებ დეველოპმენტი

დასრულებული პროექტები

უცხო ენის ცენტრი

სუპერმარკეტების ქსელი

ონლაინ მაღაზია

მეღვინეობა

თანამშრომლობა

კორპორატიული კლიენტები

სიახლეები & სტატიები

ბლოგი

გაეცანით საინტერესო სტატიებს, მენეჯმენტის, გაყიდვების, მარკეტინგის, ლიდერობისა და ბიზნესის განვითარების მიმართულებით.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.